058 - 303 09 20
Laden Evenementen

« Alle Evenementen

ledenvergadering Plaatselijk Belang

15 april
19:30
- 21:30

Voor alle stukken verwijzen wij u naar de website van Plaatselijk Stiens –  KLIK HIER

aanvang 19:30 uur

Agenda voor de Ledenvergadering Plaatselijk Belang Stiens
maandag 15 april 2024 in De Nije Skalm, aanvang: 19.30
• Opening
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Notulen najaarsvergadering 2023
• Verslag secretaris
• Bestuur van de vereniging
• Aftredend, niet herkiesbaar: dhr. Tjeerd Visser
• Verslag penningmeester
• Verslag kascommissie & benoeming nieuwe kascommissie
• Verenigingszaken
• Rondvraag
• korte pauze
• Dhr. Doede Boelsma, met filmbeelden van
“Stiens in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw”
• 21.30 sluiting