058 - 303 09 20
Laden Evenementen

M-koor is het Mienskips Koor dat elke 2de dinsdag van de maand, zingt in Nije Skalm.
Iedereen is welkom om mee te zingen met bekende, oudere liedjes in het Nederlands en in t Frysk.

Je hoeft je niet aan te melden, vrije inloop!

De organisator is Cees Luiten, aanvang 10:30 tot 12:00 uur

Het accent ligt op gezelligheid en de saamhorigheid. Dus niet persé het ‘mooi’ zingen, maar het beleven van plezier door samen te zingen staat centraal. Bij ‘mienskip’ denken we met name aan de inwoners van Stiens en omliggende dorpen. Ook mensen die niet of niet goed kunnen zingen, zijn van harte welkom. In samenspraak met een (goede) accordeonist en enkele initiatiefnemers, is voor de eerste bijeenkomst alvast een repertoire samengesteld. Daarna is er uiteraard voor eenieder de mogelijkheid voorstellen te doen voor het repertoire. In eerste instantie is gekozen voor een aantal Nederlandstalige liederen en enkele Friestalige. Met elkaar zullen we afspreken welke liederen we in het vervolg zullen gaan zingen. Voorwaarde is uiteraard wel dat de accordeonist het moet kunnen spelen.
Deelname is in principe gratis. Om de kosten te dekken, wordt een vrijwillige bijdrage naar draagkracht gevraagd aan het einde van de zangbijeenkomst. Ieder moet kunnen meedoen, ook de mensen met een smalle(re) beurs. Na een kort woord van welkom en enige uitleg over wat wel en niet de bedoeling is, gaan we van start. Een eerste deel zingen we een paar liederen onder begeleiding van het aanwezige draaiorgel, daarna zingen we onder begeleiding van de accordeonist. Het is niet uitgesloten dat er zich nog meer instrumentalisten aandienen. Bij mienskip-zingen staat het plezier en het uitproberen van nieuwe mogelijkheden centraal, dus wie zal zeggen hoe het geheel er over een jaar uitziet.
Lijkt het u/je wat? Kom gezellig meedoen.