058 - 303 09 20
Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Verlies – In gesprek over eigen ervaring rondom verlies

26 oktober 2023
10:30
- 12:00

We denken er liever niet aan, maar vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken: VERLIES. We denken hierbij veelal aan het verlies van een dierbare. Het verdriet en gemis als iemand er niet meer is. Maar er zijn ook andere verliessituaties: denk bijvoorbeeld aan scheiding, ziekte, ontslag, adoptie of ongewenste kinderloosheid. Allemaal gebeurtenissen die diep ingrijpen in het leven. Hoe gaan we als mens om met verlies? Wat hebben kinderen en jongeren nodig als zij met verlies te maken krijgen?

Van september tot aan Allerzielen op 2 november besteden we gedurende 6 bijeenkomsten aandacht aan verlies bij jong en oud. Vanuit verschillende kanten belichten we het thema verlies en kijken we naar wat troost biedt.

26/9:  Muziek als troost
Orgelconcert door Anne Minnema. Inloop vanaf 15.00 uur. Aanvang 15.30-16.30 uur in de Fermanje, Kakewei 16, Stiens

2/10:  Gedichten en woorden rondom verlies
Poëzieavond, Gryt van Beem & Willem Huisman. Inloop vanaf 19.15  uur. Aanvang 19.30 uur. Dbieb, Stiens

9/10:  Up-themagesprek over verlies voor ouderen
Gesprek o.l.v. Wilma Schuurmans. 10.00-11.30 uur, max. 12  personen.
Opgave via info@dorpenteamnoord.nl of 058-5853790. locatie:  Nije Skalm

18/10: Verlies in beeld
Film “Comedy Queen” m.m.v. Elly Plat, psychotherapeut voor jong en oud. Inloop 19.00. Aanvang 19.30 uur.  Hegestins, Stiens

26/10: In gesprek over eigen ervaring rondom verlies
Tijdens het mantelzorgcafé begeleidt Engelien de Ruyter van Sicht Coaching deze gesprekken. Van 10.30-12.00 uur in Nije  Skalm

2/11:  Voor wie steek jij een kaarsje op? Allerzielen. Van 14.00-20.00 uur. Sint Vituskerk, Pieter Jellessingel 1, Stiens

Dit is een initiatief van buurtbewoners, Amaryllis en de Protestante Gemeente Stiens.